• Aktuelt

  -

  les mer
 • Vaksinasjoner

  Vaksinasjonskontoret i Bamble kommune:  http://testbamble.sk-asp.net/Aktuelt-2/Vaksinasjonskontoret/

  les mer
 • Selvbetjening

  Les nærmere her

  les mer

Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2019 – 30. juni 2020

Barn under 16 år er gratis.  Frikort registreres automatisk.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid……….155 kr
 • Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin på dagtid………204 kr
 • Sykebesøk på dagtid………..209 kr
 • Sykebesøk ved spesialist i allmennmedisin på dagtid………….245 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud………..56 kr
 • Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist……….66 kr
 • Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver……….55 kr

 

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort.

 • Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
  • Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m………..63 kr
  • Spirometri, EKG, enkelt sårskift m.m………95 kr
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m……….134 kr
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m……….181 kr
  • Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.
 • Tillegg for materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, m.v……….Etter kostnad
 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten……….59 kr
 • For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist……….160/259 kr
 • Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette……….Etter kostnad
 • Undersøkelse av petroleumslege for helseattest ved oppfylte eller ikke oppfylte helsekrav…………2000 kr